Visual Content Competition: Radicalization, Extremism and Counter-Narrative

ORSAM will organize a visual content competition under the sponsorship of the European Union that will raise awareness regarding the themes of radicalization, countering violent extremism and preventing violent extremism and, in particular, the fight against foreign terrorist fighters.

Objective:
As we live in the age of information and communication, we encounter visual materials in many different areas. Being aware of this very fact, violent groups and terrorist organizations try to recruit militants by producing visual propaganda with various contents in a number of platforms. Not only the public institutions but also the non-state actors should make efforts to raise awareness among individuals, young people, families and the society, in general, about these mentioned threats such as radicalization and violent extremism. For this reason, ORSAM has decided to organize a competition that will both inform and raise awareness and enable the production of the content which will respond radical propagandas. As a result of this competition to be held, the content can be published on the YouTube channel and ORSAM’s social media accounts and will be delivered to young people, women, non-governmental organizations, local administrators and law enforcement officers.

Competition Details:

 • Visual contents will be sent to the [email protected]
 • Undergraduate students who continue their education at the Faculties of Communication, Fine Arts, and Economics, Administrative Social Sciences of Turkish Universities can apply to the competition.
 • The groups that will apply to the competition will consist of 3 people.
 • Groups can apply to the competition with different contents such as short film, animation, short video, poster and cartoon.
 • Deadline of participation: 30 May 2019
 • Announcement of results: 15 June 2019
 • Awards will be selected among the contents to be sent
 • Successful groups will have the opportunity to present their work at an international conference in Ankara.

Prize:

 • 2.000 Euros for the first-best group,
 • 1,500 Euros for the second-best group,
 • 1,000 Euros for the third-best group,
 • 2 honorable mention rewards of 500 euros each.

 

Görsel İçerik Yarışması: Radikalleşme, Aşırıcılık ve Karşı Söylem

ORSAM, Avrupa Birliği sponsorluğunda radikalleşme, şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve şiddet içeren aşırıcılığın engellenmesi temalarında ve özelde ise yabancı terörist savaşçılarla mücadelede farkındalık oluşturacak bir görsel içerik yarışması düzenleyecektir.

Amaç:
Bilgi ve iletişim çağında yaşıyor olmamız itibarıyla farklı pek çok alanda görsel materyaller ile karşılaşmaktayız. Bunun farkında olan şiddet yanlısı gruplar ve terör örgütleri çeşitli platformlarda farklı içeriklere sahip görsel propagandalar üreterek sempatizan toplamaya çalışmaktadır.  Radikalleşme, şiddet içeren aşırıcılık ve şiddet içeren aşırıcılığın engellemesi gibi alanlarda farkındalık oluşturup bireylerin, gençlerin, ailelerin ve toplumun bahsi geçen tehditler karşısında bilinçlendirilmesi konusunda sadece devlet kuruluşlarının değil, devlet dışı diğer aktörlerin de yer alması gereklidir. Bu sebeple gerek bilgilendirip, farkındalık oluşturacak gerekse radikal içerikli propagandalara karşı söylem ile cevap verebilecek içeriklerin üretilmesini sağlayacak olan bir yarışma ORSAM tarafından düzenlenmektedir. Yarışma sonucunda, ortaya çıkacak olan eserler sosyal medya platformlarından yayınlanarak gençlere, kadınlara, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yöneticilere ve kanun uygulayıcılarına ulaştırılacaktır.

Yarışma Detayları:

 • Görsel içerikler [email protected] adresine gönderilecektir.
 • Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde eğitimine devam etmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.
 • Yarışmaya başvuracak olan gruplar 3’er kişiden oluşacaktır.
 • Gruplar kısa film, animasyon, kısa video, poster, karikatür şeklindeki farklı içerikler ile yarışmaya başvuru yapabilirler.
 • Yarışmada ödül alan gruplar çalışmalarını Ankara’da düzenlenecek olan uluslararası konferansta sunma fırsatına sahip olacaktır.
 • Eser gönderimi için son tarih: 30 Mayıs 2019
 • Yarışma sonuçlarının açıklanması: 15 Haziran 2019
 • Ödüller gönderilecek içerikler arasından seçilerek verilecektir.
 • İçerik ve kapsam konusunda detaylı bilgi almak için [email protected] adresinden talepte bulunabilirsiniz.

Ödül:

 • Birinci olan gruba 2.000 Euro,
 • İkinci olan gruba 1.500 Euro
 • Üçüncü olan gruba 1.000 Euro
 • İki ayrı gruba da 500’er Euro mansiyon ödülü verilecektir.